Patientmakt, innovation och hälsoekonomi drog publik i Almedalen

MedTech Magazines seminarier i Almedalen inom MedTech Award och de extrainsatta nyhetsseminarierna drog folk och publiken var insatta i ämnena. Det märktes på frågor och minglet under kaffepauserna mellan varje programpunkt.

– Innovation är bra, det vill vi ha, sa Filippa Nyberg, vd för Läkaresällskapet, men fokusera på patientnyttan och inte på innovationen.

På plats på scen under MedTech Hälsoekonomi Award-debatten var Jörgen Nordenström, professor  i kirurgi på KI och författare till boken Värdebaserad sjukvård. Han gav en bild av läget i svensk sjukvårds ekonomi i dag och menade att kvalitet är gratis eller till och med en besparing, men att det inte alltid slår i genom under upphandlingen.

Därefter tog fick Anders Lönnberg, regeringens utsedde samordnare för Life Science, ordet och höll med. Han pekade på vikten av att se över personalkostnader och istället lägga pengar på kvalitet när stora personalkostnader kan sparas. Det här ska bli bättre med en ny myndighet, avslöjade Lönnberg:

– Den nya Upphandlingsmyndigheten ska stödja kommuner och landsting för att kunna ta till sig internationell kunskap som ska ge smartare upphandling, säger han.

Ytterligare en programpunkt för dagen var MedTech Patientmakt Award. Johan Assarsson, regeringens patientmaktutredare och vd för Inera, gav en bild av vad han tycker att den nya Patientlagen ska resultera i.

– Först och främst är man ju glad som utredare att det blir en lag. Sedan kommer det att handla om tid innan människor i vården och patienterna själva känner till den. Det viktigaste med lagen var att det ska vara en påverkan på attityder, men inte en tvingande lag med möjlighet att stämma, förklarade Assarsson.

Läs hela artikel här

MedTech Award seminarier

Så ska vården spara pengar på kvalitet

anders_lonnberg-200x140-200x140

Vården kräver allt mer resurser i takt med att vi blir äldre och de måste användas klokt för att räcka till. På flera håll i vård-sverige finns smarta tankesätt, projekt och nya flöden med en helhetssyn som ger fler människor vård till en lägre kostnad. Vi lyfter fram de goda exemplen.

Medverkande:
Christina Lindholm, Professor i omvårdnad, Sophiahemmet.
Anders Lönnberg, Regeringens samordnare för Life Science.
Jörgen Nordenström, Professor i kirurgi, Karolinska Institutet.
Hans Winberg, Generalsekreterare, Leading Health Care.
Hanna Brodda, moderator och chefredaktör, MedTech Magazine.

Arrangeras av MedTech Magazine i samarbete med:

onemed-logo

Så får patienten mer makt

Sara_Riggare_200x140_Foto_Christopher_Kern-200x100

Patienten och läkarens roll är under förändring. I dag är läkaren mer utav en coach och patienten ska själv ta ansvar för sin egen behandling. Men för att kunna ta makt, krävs underlag och kunskap. Hur ska patienten kunna ta makten och vilka förändringar krävs av vården?

Medverkande:
Johan Assarsson, Regeringens enmansutredare för den nya patientlagen.
Sara Riggare, E-hälsoforskare och parkinsonpatient, Karolinska Institutet.
Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting.
Emma Spak, ordförande, Föreningen Sveriges Yngre Läkare.
Niklas Sundler, affärsansvarig, Telia Health Care.
Daniel Andersson, affärsområdeschef Public care, CGM.
Daniel Zandian, affärsområdeschef Connectivity, CGM.
Hanna Brodda, moderator och chefredaktör, MedTech Magazine.

Arrangeras av MedTech Magazine i samarbete med:

CGM_logo_rgb_300dpi_v1.1

Fler innovationer i vården

Anna-Lefevre-Skjoldebrand_200x140-200x100

Med en allt äldre befolkning behövs innovationer för att klara framtidens vårdbehov. Innovationsgraden inom svensk medicinteknik har imponerat, men innovation kräver en gynnsam miljö. Vad är viktigast att satsa på i dag för att få igång innovationskraften i svensk vård?

Medverkande:
Anna Lefevre Skjöldebrandt, vd, Swedish Medtech.
Johanna Adami, Vinnova.
Filippa Nyberg, vd, Läkaresällskapet .
Niklas Sundler, affärsansvarig, Telia Healthcare
Hanna Brodda, moderator och chefredaktör, MedTech Magazine.

Arrangeras av MedTech Magazine i samarbete med:

mrpqgzizakqse7rctu65w-1

imgres

Extrainsatta nyhetsseminarier

Ambulanskonflikten i Uppsala – nu möts båda parter

Medverkande:
Jens Larsson, chefsjurist, Landstinget i Uppsala län.
Andreas Winqvist, vd, MedHelp.

Framtidens digitala sjukhus - risker och möjligheter

Medverkande:
Hans-Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset.
Leif Tüll, ansvarig för Informationsteknologi, Philips HTS.
Stefan Lundström, rådgivare inom hälso- och sjukvårdsfrågor, EY.

Header