Årets kategorier

MedTech Award lyfter fram och hyllar goda exempel, bra insatser och innovation. Utmärkelsen kan gå till en person, en grupp eller en klinik med anknytning till vården.Samtliga nomineringar som kommit in har nu granskats av vår namnkunniga jury som utsett vilka som har gått vidare i de fyra kategorierna. De nominerade offentliggörs i MedTech Magazine med utgivningsdatum den 30 september.

mta_badge_innovation-02

Kriterier för MedTech Innovation Award

Innovationsgraden inom svensk medicinteknik imponerar, men innovation kräver en vård som är öppen för förändring och driver ett ständigt utvecklings och förbättringsarbete där innovatören har en roll. Här vill vi se exempel på projekt som ökar samarbetet mellan innovatörer och vård. Arbetssätt, projekt eller arbetsledare bakom enstaka beslut som leder fram till att fler människor får ta del av innovativ teknik.

 • Metoder och nya arbetssätt för att implementera innovationer
 • En modell för att implementera innovationer.
 • Ett projekt som kliniskt testat eller implementerat en ny produkt/metod.

Jurygrupp Innovation

Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish MedTech
Johanna Adami, avdelningschef Hälsa Vinnova
Filippa Nyberg, vd Läkaresällskapet
Lars Carlsson, inköpsansvarig och medicinteknisk chef NKS

Partners:

mrpqgzizakqse7rctu65w-1              imgres

Wordmark

mta_badge_patientmakt-02

Kriterier för MedTech Patientmakt Award

Patientens roll har genomgått en förändring.  Läkaren blir mer utav en coach och patienten ska själv ta ansvar för sin egen behandling. Att ta med patientens åsikt är stadgad i Hälso- och sjukvårdslagen och många jobbar för att på ett fördelaktigt sätt ta med patienten i beslutsprocessen. Här vill vi se goda exempel på patientdelaktighet.

 • Exempel på projekt, arbetssätt eller metod som lett till patientens ökade inflytande över sin egen diagnos och behandling.
 • Delaktighet från patient/patientgrupp i någon del är en fördel.
 • Fördel om samverkan med personal skett, men inget krav.
 • Exemplen kan komma från privat, offentligfinansierad privat eller offentlig vård.
 • Initiativet ska ha lett till faktiskt nytta och effekt, inte bara en intention att öka patientmakten.
 • Bidraget ska kunna inspirera andra att göra på ett liknande sätt.
 • Bra om kandidaten förflyttar attityder, inte bara praktik.
 • Patientmakt har vi här definierat som patientens autonomi och makt över sin egen diagnos och behandling.

Jurygrupp Patientmakt

Johan Assarsson, vd Inera och regeringens patientmaktutredare
Daniel Forslund, fp, innovationslandstingsråd
Emma Spak, ordförande Sverige yngre läkare, Sylf
Sara Riggare, forskare på KI och patient

Partner:

CGM_logo_rgb_300dpi_v1.1

mta_badge_halsoekonomi-02

MedTech Hälsoekonomi Award

Med Hälsoekonomi Award vill vi uppmärksamma en eller flera personer, grupper eller enheter som skapat goda exempel på hur man kan förbättra vården så att kvaliteten för patienterna förbättras på ett resurs-effektivt sätt enligt devisen ”bättre kvalitet minskar patientlidandet och minskar kostnaderna”.

 • Exempel på projekt, arbetssätt eller metod som lett till ökad hälsoekonomi (bättre ekonomi) med ökad eller bibehållen kvalitet.
 • Exemplen kan komma från privat, offentligfinansierad privat eller offentlig vård.
 • Fördel om samverkan med personal skett, men inget krav.
 • Bidraget ska kunna inspirera andra att göra på ett liknande sätt.
 • Hälsoekonomi har vi här definierat enligt den så kallade begränsningstriangeln där kvalitet, tillgänglighet och kostnad har en komplex inbördes relation.

Jurygrupp Hälsoekonomi

Anders Lönnberg, Samordnare Life Science
Jörgen Nordenström, professor, KI och författare till boken Värdebaserad vård
Hans Winberg, Handelshögskolan och Leading Health Care

Partner:

onemed-logo

mta_badge_csr-02

MedTech CSR Award

Medicinteknikföretag tar ansvar för världen. Konsumentens medvetenhet om företagens avtryck på jorden ökar. Även vårdkonsumenten. Det här är inte bara en pris i snällhet. Hållbarhet och solidaritet leder till en bättre värld för alla. Allt fler medicintekniska företag är med och tar sitt sociala ansvar, väldigt många fler än vad allmänheten känner till. Här vill vi ha många tävlande. Projekt som gör skillnad. Kriteriet är att projektet helt eller delvis sponsras ett medicintekniskt företag.

Jurygrupp CSR

Maria Helling, Swecare
Sofia Widén,
ACCESS Health International