MedTech Award 2015

Årets MedTech Innovation Award: Väddö Vårdcentral, TioHundra

Motivering: Utifrån personalens önskemål om att förbättra patientsäkerheten genom att ha all medicinsk information lättillgänglig nära patienten, påbörjades resan att hitta en lösning på problemet. Genom stöd från beslutsfattare och samarbete med företag fann man en innovativ teknisk lösning för att använda journalen vid patientbesök i hemmet. Lösningen har sedan förankrats i organisationen. Född var den rörliga vårdcentralen, med en synbarligen enkel lösning för kommunikation, som borgar för säker vård och trygghet – för alla.

 

Årets MedTech Patientmakt Award: Ontilederna.nu och Patientens egen provhantering

Motivering: Patienten lever med sin sjukdom, känner den mer än någon annan. Men för att kunna ha ett jämbördigt samtal med sin läkare, utifrån verkliga värden och provsvar, måste patienten ha tillgång till datan. Här har akademiker, med en stor förståelse för den kroniska patientens verklighet, utvecklat verktyg tillsammans med vårdkonsumenterna. När verktyget sedan blir tillgängligt på befintliga, välanvända, plattformar. Då får den här patientgruppen verklig makt.

 

Årets Hälsoekonomi Award: Koncerninköp Region Skåne.

Motivering: Med ett annorlunda grepp har de motarbetat prispressen och sätter istället kravet på kvalitet högst. Kvalitetsmålet byggs sedan in i upphandlingen långsiktigt med ytterligare öppningar för innovation. För en människa med ett sår som inte läker är priset för högt, vad det än är.  För en vårdgivare som behandlar utan effekt likaså. När kvalitet och totalekonomi byggs in, blir priset det rätta.

 

Årets MedTech CSR Award: Etac och Jimmy Dahlstens fond

Motivering: Vårt samhälle har en allt mer åldrad befolkning där fler och fler blir beroende av hälso- och sjukvårdens insatser. Kostnaderna ökar och för kraven på innovativa lösningar är större än någonsin. Under fem års tid har entreprenörer, vars idéer syftar till att ge människor med begränsad rörlighet ett så fritt och självständigt liv som möjligt, tilldelats medel för att kunna utveckla sina visioner.

Det blev en magisk kväll, denna historiska afton, när utmärkelsen MedTech Award delades ut för första gången. Restaurangen på Armémuseet i Stockholm var full till sista stolen med 100 gäster. Ett litet jazzbandet tog emot besökarna och samtalen var snart igång. Om vård, innovationer och nya metoder och arbetssätt som gjort vården bättre. Erfarenheter delades och alla fick bli inspirerade. Precis som det var tänkt med MedTech Award, utmärkelsen som delas ut av tidningen MedTech Magazine.

Middagen inleddes med ett inspirationstal av Agneta Carlsson, statsekreterare på Socialdepartementet.

– Vi måste våga ändra oss och göra på nya sätt för att klara vården, det är därför det är så bra att ha sådana här forum för att lyfta upp nya tankesätt, sa statssekretaren.